Zwolnienie od psychiatry – czy rożni się od klasycznego zwolnienia?

Zwolnienie od psychiatry jest zaświadczeniem wystawianym przez uprawnioną do tego osobę. Można je otrzymać jedynie w określonych sytuacjach popartych zaobserwowanymi objawami. Muszą one wskazywać na zasadność tymczasowej rezygnacji z pracy i pozostanie w domu. Zaświadczenia wystawiane przez lekarza psychiatrę są tak samo respektowane jak te generowane przez innych medyków. Choroby i zaburzenia psychiczne, takie jak na przykład depresja, są bardzo powszechne i są już traktowane jako choroby cywilizacyjne. Należy natychmiast podjąć odpowiednie leczenie, które ograniczy ich niebezpieczeństwo i umożliwi powrót do zdrowia. W dzisiejszym artykule przedstawiamy jak można otrzymać takie zwolnienie, w jakim wymiarze, a także odpowiadamy czy w trakcie jego trwania mogą zostać przeprowadzone kontrole ZUS-u lub pracodawcy.

L4 od psychiatry może zostać wystawione tylko przez wyspecjalizowanego lekarza. Wymagane jest skontaktowanie się z lekarzem psychiatrą. Można tego dokonać poprzez wizytę w gabinecie, kontakt telefoniczny lub konsultację online. Podczas wystawiania takiego zwolnienia największe znaczenie ma dokładny wywiad poparty historią leczenia. Najczęstszymi powodami zwolnień od takiego lekarza są skutki doświadczenia mobbingu, dyskryminacji lub depresja. Po przedstawieniu sytuacji, zaobserwowanych symptomów lub historii posiadanych chorób, lekarz wygeneruje odpowiednie  zwolnienie. Nie różni się ono od zwykłego L4 – ma taką samą postać oraz zasady realizacji. W przypadku zwolnienia wystawionego przez psychiatrę ważne jest nie tylko samo uzyskanie urlopu chorobowego, ale także podjęcie odpowiednich kroków, które pomogą wrócić do zdrowia. Może pomóc na przykład rozpoczęcie terapii u psychoterapeuty.

Jakie są jego warunki?

Każde z zaświadczeń lekarskich ma określone z góry reguły wystawiania, realizacji oraz respektowania. Mówią one między innymi o okresie jaki przysługuje pracownikowi na zwolnienie lekarskie, a także jakie świadczenia przysługują mu z tego tytułu. W przypadku L4 od psychiatry sprawa wygląda tak samo jak w przypadku standardowych L4 wystawianych podczas każdej innej choroby. Pracownik ma prawo do 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku. Jeśli w tym czasie nie poczuje się lepiej, lekarz wystawiający poprzednie zwolnienie może skierować go na leczenie rehabilitacyjne. Może ono trwać 3 miesiące. W przypadku tradycyjnych zwolnień, mogą być one wystawiane na trzy dni wstecz, natomiast L4 od psychiatry może zostać wygenerowane w sposób oznaczający, że pracownik był chory dużo wcześniej. Nie jest jednak określone jak długi może być ten okres. Podczas takiego zwolnienia choremu przysługują świadczenia takie jak podczas chorobowego. Ma on prawo do wynagrodzenia, a następnie zasiłku w wysokości 80% podstawy, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich dwunastu miesięcy.

Przeczytaj również:  Jak stosować Halvetic na perz?

Czy zwolnienie od psychiatry może zostać skontrolowane przez ZUS?

Zwolnienie od psychiatry działa na bardzo podobnych, niemal identycznych zasadach co standardowe zwolnienia chorobowe. Wiele osób zastawia się więc, czy może ono również zostać skontrolowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę. Okazuje się, że tak. W tym przypadku kluczowym elementem zwolnienia jest oznaczenie dyspozycyjności pracownika podczas trwania urlopu chorobowego. Lekarz ma do dyspozycji dwa kody – 1 oraz 2. Kod 1 oznacza, że chory bezwzględnie musi pozostać w domu, natomiast kod 2 zwany również „może chodzić” zwalnia go z tego obowiązku. Dzięki temu będzie on mógł na przykład odbyć wizytę lekarską lub zrobić zakupy. W przypadku braku takiej adnotacji i wykonywania czynności poza domem, pracownik może stracić przysługujący mu zasiłek. ZUS może próbować również w inny sposób podważyć zasadność zwolnienia. Polega on na ocenie stanu chorego przez powołaną komisję lekarską.

Czy pracownik może zostać zwolniony podczas takiego L4?

Wiele pracowników obawia się, że zwolnienie lekarskie może być podstawą do podęcia przez pracodawcę decyzji o zwolnieniu. Warto wiedzieć, że nie może stać się to podczas trwania L4. Pracownik jest chroniony również podczas dodatkowego trzymiesięcznego zwolnienia rehabilitacyjnego wystawianego w przypadku braku rezultatów dotychczasowego leczenia. Po powrocie z urlopu chorobowego, szczególnie trwającego przez długi okres, pracodawca nie ma już przeciwskazań do zwolnienia. W tym momencie pojawia się również kwestia świadectwa pracy, które pracodawca ma w obowiązku przekazać zwalnianemu pracownikowi. Wiele osób obawia się, że choroba psychiatryczna, która spowodowała nieobecność będzie widniała na nim, a tym samym dowie się o niej przyszły pracodawca. Okazuje się, że powód niezdolności zostaje pominięty, a pozostaje jedynie sam zapis o długości przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Dodaj komentarz