Zielony ład a ochrona roślin

Zielony Ład jest jednym z europejskich programów ochrony środowiska, który został uruchomiony w 2021 roku. Na jego podstawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązało się do przekształcenia Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu.

Najważniejsze założenia europejskiego Zielonego Ładu

Największym zagrożeniem dla naszej planety jest działalność człowieka, która często wpływa negatywnie na nasz klimat i powoduje niszczenie tego, co najważniejsze, czyli środowiska. Okazuje się, że ochrona klimatu jest nie lada wyzwaniem w czasach opanowanych przez technologię, rozwijający się przemysł i nadmierny konsumpcjonizm. Za walkę o ochronę naszej planety zabrała się Unia Europejska. Stworzony pod koniec 2019 roku i uruchomiony w 2021 roku European Green Deal, czyli program Zielonego Ładu ma za zadanie sprawić, aby działalność człowieka nie szkodziła środowisku i była dla niego neutralna. Do programu ochoczo przystąpiło wszystkich 27 członków Unii Europejskiej.

Zielony Ład – ochrona roślin i ochrona środowiska

Głównym założeniem europejskiego Zielonego Ładu jest redukcja i usuwanie istniejących zanieczyszczeń i zapobieganie powstawaniu nowych. Podstawą ma być ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zakładane jest zmniejszenie jej o co najmniej 55 procent do 2030 roku. Zielony Ład dotyczy niemal wszystkich istniejących sektorów gospodarki, ale jednym z ważniejszych postanowień Komisji Europejskiej jest plan odbudowy europejskich lasów, gleb oraz terenów podmokłych i torfowisk. Ma to zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla i sprawić, że środowisko będzie bardziej odporne na zmiany klimatu. Program ma powstrzymać postępującą degradację środowiska, rozpocząć jego odbudowę i wspomóc utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do świeżego powietrza, czystej wody i do zdrowej, zielonej energii.

Unia Europejska tworząc Zielony Ład, zakłada przede wszystkim zwiększanie inwestycji w rozwój technologii energii odnawialnej i rozwój bioenergii. Ma się to przyczynić do wycofywania wszelkich paliw kopalnych oraz stopniowego ograniczania, a w efekcie do całkowitej eliminacji niezrównoważonego pozyskiwania drewna oraz ochrony obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej. Celem Zielonego Ładu jest również zazielenianie, szczególnie obszarów miejskich oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby już nie tylko w miastach.

Przeczytaj również:  Odzyskiwanie wody deszczowej w domu jednorodzinnym. Czy to się opłaca?

W celu ochrony środowiska powstały także szczegółowe przepisy dotyczące uprawy roślin przez rolników. Zakładają one redukcję stosowania popularnych dotychczas chemicznych środków ochrony roślin aż o 50% we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pozostałości chemikaliów pojawiają się nie tylko w płodach rolnych, ale też trafiają do gleby, wód gruntowych i okolicznych rzek i jezior. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu ochrona roślin powinna być nowoczesna, jak najbardziej ekologiczna i odpowiadać aktualnym wymaganiom. Temat zmian jest dość kontrowersyjny, a nowe przepisy mogą być sporym wyzwaniem dla rolników i dużych producentów. Zielony Ład oznacza dla wielu z nich konieczność modernizacji i dostosowania gospodarstw do całkiem nowych technologii produkcji, co może się okazać dość kosztowne. Obawy są związane głównie ze zwiększeniem kosztów produkcji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie jej opłacalności. Wszystkie te ograniczenia i zmiany mają docelowo pomóc zadbać o bezpieczeństwo środowiska, które także cierpi przez stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, w dłuższej perspektywie działania mają być korzystne także dla konsumentów. Przepisy mają zapewnić przede wszystkim rozwój ekologicznych upraw i zwiększyć tym samym produkcję zdrowej żywności oraz chronić środowisko przed zanieczyszczeniami. Zgodnie z nowymi wymaganiami szkodliwe środki chemiczne powinny jak najszybciej zostać zastąpione metodami niechemicznymi, między innymi biologicznymi.

Zielony Ład stawia przyrodę na pierwszym miejscu – tylko dzięki dbaniu o nią jesteśmy w stanie powstrzymać zmiany klimatyczne.

Dodaj komentarz